Activiteiten

Europees Instituut voor Hedendaagse Kunst en Wetenschap – EICAS Deventer

2011 – heden Initiatiefnemer / voorzitter 

In het EICAS-museum staat het raakvlak tussen wetenschap en kunst centraal. Deze potentie van beeldende kunst moet beter benut en breed onder de aandacht gebracht: hoe kunst bijdraagt ​​aan de waarneming, de zintuigen stimuleert, vermeld op gang brengt. Essentieel daarbij is de relatie tussen beeldende kunst en wetenschap. Beeldende kunst weet consequent vragen op te roepen, maatschappelijk en politiek. Door haar nieuwsgierigheid, onderzoeksmethoden en internationale beeldtaal en door het gebruik van al maar nieuwe media en technieken. Kunst leert ons scherper zien en genereert zo een nieuwe openheid voor het onbekende, het onverwachte, het ongewenste.Kunst heeft de unieke mogelijkheid een betekenis te koppelen aan een indringende esthetische, emotionele gewaarwording.

Kunst als voertuig naar het vreemde. Steeds opnieuw reagerend op het laatste dat ze voortbracht voert de reis verder in onbekend gebied. Wilt u rossen weer zet ze zekerheden op de kop. Steeds weer breekt ze zichzelf af om te herrijzen. Precies als in de wetenschap, waar ook geen stelling overeind blijft staan. Deze benadering van beeldende kunst slaat een brug naar de wetenschap. Dezelfde vragen, dezelfde methoden en hetzelfde maatschappelijke doel: een betere begripsvorming en daarmee verrijking van de gemeenschap. Om deze waarden tot hun recht te laten komen, toont EICAS ze door expositie aan, door bevrating, en door ze van steeds nieuwe verhalen te voorzien.Behalve de taak van het tonen, heeft het museum dan ook de taak het gesprek te bespreken over het belang van kunst en wetenschap voor het leven en denken in onze gemeenschap.

EICAS vestigt zich in het voormalige Hegius-gymnasium aan de Nieuwe Markt 23 te Deventer. Hans van Heeswijk transformeert het gebouw tot een hedendaags museum van 2.500 m2. Opening: voorjaar 2021

Stichting Beheer Collectie Eja Siepman van den Berg – Beetsterzwaag

2013 – heden Medeoprichter/bestuurslid

Eja Siepman van den Berg won de Wilhelminaring 2017

In 2017 is voor de 10e keer de Wilhelminaring uitgereikt. De jury van deze jubileum-editie bestond uit de volgende leden: – Wim Pijbes (Droom en Daad Rotterdam) – Hester Alberdingk Thijm (directeur AkzoNobel Art Foundation) – Sandra Smets (kunsthistorica en publicist o.a. voor NRC Handelsblad) – André Kruysen (beeldend kunstenaar) – Geertje Waanders (kunsthistorica, columnist en docent). De uitreiking vond plaats op 23 september 2017 in het CODA Museum in Apeldoorn. De onthulling van het beeld Venere Matraia vond plaats op 3 juni 2018 in het Sprengenpark in Apeldoorn.

Eja Siepman van den Berg (Eindhoven, 1943) volgde haar opleiding aan de Rijksakademie te Amsterdam (1962-1967). Haar carrière nam meteen al een vlucht toen ze in 1967 de Prix de Rome won. Haar werk is vertegenwoordigd in zowel museale als privé collecties. Volgens de jury straalt haar werk ‘een verfijnd en verstillend evenwicht uit’. Haar beelden zijn ‘tijdloze bakens in de ruimte om ons heen, troostend bijna’. Als beeldhouwer is zij verwant aan het gedachtegoed van Charlotte van Pallandt.  In 1978 was ze de eerste winnaar van de Charlotte van Pallandtprijs, een nationale prijs voor jong talent tot 35 jaar. De daarop volgende decennia is zij haar talent blijven bewijzen. In elke fase van haar leven is haar werk relevant gebleken en van een hoogstaande kwaliteit gebleven. De jury spreekt waardering uit voor de rol die Eja Siepman van den Berg heeft gespeeld in het doorzetten van de lijn van de figuratie.

Stichting Art Allersma –  Groningen

2019 – heden Bestuurslid / secretaris

Stichting Karl Iljitsj Pelgrom – Amsterdam

Bestuurslid van 1994 – 2000

Margrogroep – Galerie Huys der Gelkingers –  Groningen

In de zeventiger jaren was ik, tezamen met Henri de Wolff, Nico Visscher en Arne van Onck betrokken bij de oprichting van de Margrogroep en de galerie Huys der Gelkingers. De Margrogroep voorgestelde kunstenaars te publiceren bij reclameuitingen, public relations en industrieel design.