Diensten

Marketing

Net als in de winkelcentra is het is niet meer voldoende om kunst te etaleren; het gaat er om het publiek te laten kennismaken met een belevingswereld.

Samen werken we  gericht aan het ‘merk’ van de kunstenaar of organisatie; D.w.z. dat het ‘merk’ herkenbaar moet zijn in elke situatie.  Door de vaak lange ontwikkelingsweg van de kunstenaar of organisatie in het hedendaagse perspectief te plaatsen ontstaat een belevings- en verbeeldingswereld welke juist ook voor jongeren interessant is. Door op een juiste wijze gebruik te maken van social media  kan dit tot (inter)nationale proporties uitgroeien.

Na onderzoek naar nieuwe doelgroepen, nieuwe informatiebronnen, andere verdienmodellen en verkoopkanalen kunnen concrete activiteiten georganiseerd.

De financiële administratie

Stichting Hoogland CustodeS biedt eerste hulp bij het opstellen van jaarverslagen, begrotingen en subsidieaanvragen.

Bestuur

Stichting Hoogland CustodeS biedt zowel in de beleidsmatige sfeer, als ook in de uitvoering, theoretische en praktische ondersteuning  van de kunstenaar, bestuur en toezichthouders.